Született: 1915. január 15. Alsószuha, Gömör-Kishont vármegye.
Meghalt: 2010. december 3. Budapest.
Temetés: 2010. december 18., Budapest.
Sírhely: Kispest, Rózsatér, református templom

 

Család

Sz: , Lipták Erzsébet (†1985). F: 1941-től Kiss Margit (†1996). Tíz gyermekük született: Ablonczy Emőke (1942–),  (1944–) súlyemelőedző, Ablonczy Zsolt (1946–) református lelkész, szerkesztő, Ablonczy Ágnes (1947–), Ablonczy László (1949–), Ablonczy Anna (1950–), Ablonczy Gábor (1952–), Ablonczy Pál (1954–), Ablonczy Kálmán (1956–) református lelkész és Ablonczy Margit (1960–).

Tanulmányok

Sárospatakon éretts. (1933), uo., a Református Teológiai Akadémián tanult (1933–1937), lelkészképesítő vizsgát tett (I.: 1937; II.: 1939) és a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán is tanult (1937–1938). Sárospatakon, a gyakorlati teológiai szakcsoportban teológiai magántanári okl. szerzett (1943), Budapesten szentelték fel (1947).

Életút

Soli Deo Gloria Református Diákszövetség ún. utazó titkára és missziós főtitkára (1938–1941), egyúttal internátusvezető is (1938–1939). Alsószuhán, Budapesten, a Külső Üllői úti gyülekezetben Zádorfalván és Ózdon segédlelkész (1937–1941). A Budapest-Kispesti Rózsa téri Református Gyülekezet segédlelkésze (1941–1944), lelkipásztora (1944–1984), nyugdíjba vonult (1984). A Bethania CE Szövetség elnöke (1941–1948, ill. az újraindulás után, 1990-től).

Nevéhez fűződik a budapesti református keresztyénség egyik bázisának származó Kispesti Gyülekezet megszervezése és vezetése. A Rózsatéri (valójában Rózsa utcai, később Jáhn Ferenc utcai) gyülekezet mind a református nevelésben és oktatásban, mind az idősgondozásban, mind a szociális felelősséghordozásban egyházi példaképpé vált. A gyülekezet számára házat vásárolt, amelyet átalakíttatott (1947), később megszervezte a Szabadságforrást (Szentendrén, ahol évenként, minden nyáron gyülekezeti táborozásokat szervezett, 1959-től).

Teológusként több bibliamagyarázatot, népszerű vallásos tárgyú könyvet, ifjúsági hittankönyvet írt és szerkesztett. Utolsó éveiben több mint 500 festmény is készített, amelyeket kiállításon is bemutattak.

Elismerés

A Károli Gáspár Református Egyetem tb. doktora (1996).

Kispest díszpolgára (1998), a Missziói Szövetség diplomája (1999).

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2001).

Főbb művei

 1. m.: Így szól az Isten. Gyakorlati írásmagyarázat Ámós próféta könyvéhez. Magántanári értek. (A Sárospataki Főiskola kiadványai. 1. Sárospatak–Bp., 1943);
  Lélekmentés. Vallásos olvasmány. (Bp., 1947);
  Nem jó az embernek egyedül. Útravaló házasságot kötő fiataloknak. Pásztori segítség a családi élet kérdéseiben minden református családnak. Adorján Józseffel, Gyökössy Endrével. (Bp., 1972;
  4. kiad. 1979;
  5. kiad. 1981;
  7. kiad. 1987;
  8. bőv. kiad. 1991;
  9. kiad. 1995;
  10. kiad. 1997);
  A kereszt által gyógyul a világ. Válogatás 45 esztendő igehirdetéseiből. – Beszélgetés az életútról. Füle Lajossal. (Bp., 1990);
  Együtt. Közösség Krisztussal, közösség egymással. (Bp., 1991);
  Családkönyv református keresztyén szemmel. Összeáll. A grafikák Kovács Béla munkája. (Bp., 1992;
  2. kiad. 2007);
  „Hogy több legyen a Fény!” Zakariás próféta könyvének gyakorlati magyarázata. (Bp., 1996);
  Zsoltárok könyve. Ószövetségi írásmagyarázat. I–II. köt. (Egyszerűen a Bibliáról. Bp., 1998;
  2. kiad. 2004);
  Máté evangéliuma. Újszövetségi írásmagyarázat. (Egyszerűen a Bibliáról. Bp., 1998;
  2. kiad. 2004);
  Magasság, mélység… Áldott legyen Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus atyja. Önéletrajz. (Bp., 1999);
  Jeremiás könyve. Ószövetségi írásmagyarázat. I–II. köt. (Egyszerűen a Bibliáról. Bp., 1999;
  2. kiad. 2004);
  Mit teszünk Isten áldásával? (Levélmissziós füzetek. Bp., 2000);
  Az én Bibliám. 1–2. (Levélmissziós füzetek. Bp., 2000);
  A tanítványok tévelygése. (Levélmissziós füzetek. Bp., 2000);
  A keskenyebb út. (Levélmissziós füzetek. Bp., 2000);
  Tovább! Írásmagyarázat az Apostolok cselekedeteihez. (Egyszerűen a Bibliáról. Bp., 2001);
  Jelenések Könyve. Újszövetségi írásmagyarázat. (Egyszerűen a Bibliáról. Bp., 2002;
  2. kiad. 2004);
  Nem a magamé vagyok. A Heidelbergi Káté magyarázata. (Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelenés: nevpont.hu, 2013