SZERZŐ
Ablonczy Dániel
SZERKESZTŐ
Ablonczy Zsolt
Kiadta: Ablonczy család,  Budapest, 2018
Ragasztott papírkötés, 168 oldal
Ablonczy Dániel: Aranyalma ezüst tányéron
Sorozatcím: Egyszerűen a Bibliáról
Méret:20 cm x 15 cm
ISBN:

A mai magyarországi protestáns gyülekezetek általában úgy tekintenek a lelkipásztorukra, mint akiket az egyházuk vezetése felkészültnek és alkalmasnak talált a gyülekezetekben élő hívek közötti szolgálatra. A lelki gondozás, a közösség tevékenységének igazgatása, az igehirdetés és vigasztalás, a jóra buzdítás és tanítás, a bűnökből kivezető út megtalálása a feladatuk. A felhatalmazást kapott lelkipásztort a hívek ezért Istentől küldöttnek fogadják el. Prófétai küldetést ugyan egyházuktól nem kaptak, időnként az Úr Jézus mégis, ma is megbíz valakit a kátyúba került egyházának igaz útra terelésére, figyelmeztetésre.
A kötet szerzője, Ablonczy Dániel, Kispest rózsatéri lelkipásztor, kezdettől szívesen tanulmányozta a próféták könyveit, üzeneteik értelmét. A 60-as években tagja lett a református lelkészek ószövetségi teológiai szekciójának, tanulmányait is közre adta (Ámós 1943, Hóseás 1961, Mikeás 1965, Jeremiás 1970). Doktorálásra és a lelkészképzésben való részvételre, bár tudományos munkája elismerést kapott, talán éppen prófétai hangja miatt nem került sor, sőt megírt kötetei sem kerültek, akkor kiadásra.
A Krisztus előtti VIII. században, a zsidóság életében az ároni papság és a léviták voltak a teremtő, és őket kiválasztó Isten és népe közötti jó viszony biztosítói, a mózesi és dávidi hagyományok őrzői, az engesztelő és hálaáldozatok bemutatói. Bár az uralkodó királyok a papi és lévita szolgálatnak a felügyelői lettek – Dávid után különösen -, Isten szükségesnek találta, hogy intelme-it, vezetését próféták elhívásával és küldésével egészítse ki. A próféták hitelességét a rájuk bízott (felülről származó) üzenet igazsága és a bekövetkező események adták, valamint az, hogy szavuk minden esetben egyezett Isten korábbi kijelentéseivel, s nem tekintettek más érdekekre. Ez különböztette meg őket a ha-mis prófétáktól.
A Kr.e. 722-ben bekövetkezett bukást követően, Samária (Izráel), az északi királyság elvesztése előtti évtizedekben az Úr több prófétát is küldött népéhez. Ebben a korban tevékenykedett Ámós, Hóseás, Ézsaiás és Mikeás is. Hangjuk, szolgálatuk egybe-cseng, még ha különböző időben, helyen és más-más hallgatóság előtt szólaltak is meg.
A XX. század közepén is volt oka Jézus Krisztusnak magyarországi népének hitre jutott, de elbizonytalanodott közösségeit prófétai szóval meglátogatni, inteni és reménységre igazgatni.
A könyv írója, ezt a párhuzamot is megmutatja az olvasóknak.

Ablonczy Zsolt


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük