SZERZŐ: Ablonczy Dániel
Kiadta: Dr. Fekete Lajos gondnok, Budapest, 1947
Bethlen-nyomda Rt.
2. Kiadás: Kispest-Rózsatéri Református Egyházközség Budapest, 2017
SZERKESZTŐ: Ablonczy Kálmán
Borítóterv, tipográfia: Michna Ágnes
Szöveggondozó munkatárs: Ablonczy Anna
Ragasztókötés, 106 oldal
Készült: O. A. Invest Kft. gondozásában
ISBN
Méret: 20 cm x 15 cm

 

70 évvel ezelőtt került először kiadásra a „Lélekmentés” c. igehirdetés gyűjtemény. A mögötte álló egykori gyülekezet presbitériuma, ill. lelkésze írta annak idején: „Van egy nagy szomorúságunk: nincs templomunk, sem semmiféle alkalmas helyünk istentisztelet tartására… Ez a könyv egy templom nélküli gyülekezet üzenete mindazokhoz, akik szeretik Isten házát…”
Az eltelt idő igazolta a formálódó közösség reményét. 1947 október 31-én, Ravasz László püspök a kis gyülekezetet megbecsülő, egyben templomszentelő szolgálatára úgy kerülhetett sor, hogy megvásárolt a közösség egy többlakásos, „L” alakú saroképületet, melyet azután féltő szeretettel 200 férőhelyes templommá, gyülekezeti teremmé, lelkészlakássá alakíthattak. A valamikori rózsatéri iskola épületében addig helyet kapó, majd onnan átköltöző gyülekezet templomszentelő ünnepe annak áldásából is született, hogy e kötetnyi igehirdetés sokakat hálaáldozatra indított.

A „kistemplom” időközben kinőtte magát, helyén – 1992-94 között – egy tekintélyesebb, igazi templom épült.
Kézbe venni, olvasni a „Lélekmentés” újabb kiadását, ugyanakkor változatlanul nagy lelki haszonnal jár. A gyakorlati írásmagyarázat műfajához közel álló igehirdetésekben Jézus személyének bemutatása olyannyira egyszerű, természetes, hozzánk is közel álló, annyi benne a megértés, a szelíd késztetés, hogy azt érezzük, mintha kézen fogna a szerző és bevezetne abba szellemi-lelki térbe, ahol a világ Megváltója szolgált, s életét adta értünk.
Presbitériumunk korábbi határozata alapján, néhai dr. Ablonczy Dániel, volt Kispest-Rózsatéri lelkész születésnapjához közeli vasárnapon kiadunk egy-egy olyan írást, amely tollából származott. Amikor előtérbe került e valóban régi, 70 éves kötet, volt bennem némi aggódás, ennyi idő elteltével nem érződik-e rajta valamiféle megkopottság, mai köznapi nyelvezetünktől kissé elütő patetikusság, az azóta nagyot változó világunktól és mindennapi gondjainktól való távolság.
Azután kézbe vettem, egyvégtében olvastam, s egy lebilincselő, a maga nemében, lelkileg egészen friss, szelíd üzenetekben gazdag írással szembesültem. Felüdültem. Átéltem újra az „első szeretet” élményét.

Jó szívvel ajánlom. „Jézus Krisztus, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!” (Zsid 13,8)

Kispest-Rózsatér, 2017 január 15
Ablonczy Kálmán, lelkész

Categories: Könyvek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük